Search form

Acts 24:15

15Jingkijba ngayu, bukambiju jayalu wankijba mili bayngkani jaliya yalungka janyba. Yalu, jungku jala kunyba, marda yalu, jungku jala balki, jayalu wankijba mili bayngkani jalija yalungka janyba. Yalu jingkijba nanankanyi marda nanginmuku nganinyimuku, jungku jala yalu nayiba. Jingkijba yalu Kudkanyi, janyulu wankamba yalunya bukambiju mili bayngkani jalija yalungka janyba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index