Search form

Acts 25:14

14Mardunguji barri, buli jungku nanaba. Karu nyuli nanda Yakriba nangangi Bulkanyi, mambukawanyi Bisduswanyi. Yanyba nyuli, “Nganinyi nayiba. Yali marrimba nanda nganinyi waluwa ngakindu, jali nyulu mambuka nanda Bilis. Yuwaji nyulu jungku nayiba brisinyina kalawunyi. Nanda nganinyi, nangangi niji Bul.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index