Search form

Acts 25:26

26Ngala ngaka mankumanku nayi, ‘Wanyi jangkurr janga yarrijba najana nangangi Sisakanyi.’ Baki ngayi kuyu Bul nganyinburri, mambuka Yakriba. Yiningki janinji ngajaka Bul jangkurranyi, baki jangambala manku nangangi jangkurr. Baki yiningki jangayu jingkijba nanda jangkurr jalija ngayu yarrijba najana Sisakanyi. Yiningki jangayu jingkijba nanda balki yaji nangangi, jalija ngayu yarrijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index