Search form

Acts 25:8

8Ngala yanybayi Bul, “Miku ngayiyanyi yabimba balki yaji. Miku ngayiya jungku balkina yuwana Jukanyi. Miku ngayiya yabimba balki yaji walkurranyina jurjina. Miku ngayiya jungku balkina yuwana walkurrayngka mambukanyi Sisakanyi. Miku ngayiya jungku balki nanganginkanyi yuwanyi.” Nani yanybayi Bul. Nanda mambuka Sisa nyulu walkurramirra mambuka. Nyulu mambuka Jukanyi marda Rumankanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index