Search form

Acts 25:9

9Ngala nanda mambuka Bisdus, nyuli nulijba Jumukuyngka, mankumankunkanyi yalungka nangangi, nyulu kunyba mambuka yalungi. Baki ngajaka nyuli Bul nayinda jangkurr, “Barlba kuna janinji kularriji Jirusalimyurri, baki jangayu manku nganyi jangkurr nanaba. Barlba kuna janinji kularriji kurdusyurri.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index