Search form

Acts 26:28

28Jananganjayi Bul Yakribawanyi. Miku nyuliyanyi jananganja yurlurr. Yanyba nyuli yinini Bulkanyi nayi, “Mankumanku nganyingka kuna, winyurru jangayu jungku krisjin, mankungangi ngayu nganyi jangkurr. Nani kuna nganyingka mankumanku ngaki.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index