Search form

Acts 27:39

Dalyawijba Nanda Waya

39Kamambawurri yaji, najba yali nanda waliyangu wakiwarrmukunyi. Najba yali jamba, ngala miku yaliya jingkijba nanda yaji. Ngala yali najba muwa yaji kanjana, mankumanku yalungki, “Yarrijba jangambala waya muwana yajina. Yiningki jilajbaja waya nanankurri, baki yuku jungkuja.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index