Search form

Acts 27:9

9Jungku nurri nanaba juju, ngala nurri yukumba kunybanyi yunkurranyi. Jungku nurri ngala nyulu bundu wurarawala. Winyurru warrmbaja yunkurr kudanyu. Walajbaja walkurra lakululu wajuykanyi waya. Miku yalili jilajba kajana wayana nanamanji wurrarrawala, warrmbangangi yunkurr kudanyu. Baki yanybayi Bul yalungi wayana,

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index