Search form

Acts 3:17

17Narri mungkiji ngaki. Mankukiyi ngaki jangkurr. Jingkijba ngayu narrinya. Jingkijba ngayu, muningka narri kurdanbayi Jisus. Miku narriyanyi jingkijba yaji, mudambanyi narri. Marda mambukamuku narringi, mudumbanyi yali jungku, baki kurdanba yali Jisus, yanybangangi nangka, nyulu jandanyi Kudkanyi. Yali ngamu nyulu jujijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index