Search form

Acts 3:6

6Yanybayi Bida nganiyngkanyi, “Mikuyaji dungalanyi ngakindu, mikuyaji. Ngala janinya wajba yinini yajinyi. Yinini janinya wajba. Nanda barri Jisus Krayis, nyulu ngiruka kunymambikanyi. Walajbakiyi ninji. Kunymambaka ninya Jisus Krayiswanyi. Walajbakiyi baki jilajbakiyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index