Search form

Acts 4:30

30Yabimba ninji ngiruka yaji, baki jayalu manmala yingkamuku. Jayalu manmala, jalija yalu najba nganinymuku kunybiykurri, nganyi jandanyingangi. Nyulu ngiruka kunymambikanyi. Nyulu ngiruka kunymambikanyi bukambiju nanamuku jala lunji.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index