Search form

Acts 5:13

13Yingkamuku yali marrala, jali yalu najba kandimuku jali maruka yalu Jisuskanyi. Marrala yali. Ngayangayijba yali yalungi. Mankumanku yalungki, ‘Yalu jungku kunyba Kudkanyi. Jilajba ngayimi yalundurri, ngala miku ngayu jungku kunyba Kudkanyi barrinani yalu. Miku ngayiyi jila yalunburri.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index