Search form

Acts 5:23

23Yanyba yali kunsilkanyi, “Jali nurru wanbiya brisinyina, najba nurri bardawa kijijinyi. Yuwaji kijijba kudanyu. Marda yilarrmuku, yuwaji yali nanaba bardawana. Lalanba yali jungku. Jali nurru dulaba bardawa, baki najba nurri mikuyaji yalungi kalawunyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index