Search form

Acts 5:29

29Yanybayi Bida baki yingkamuku nangandu Jisuskanyi. Yanyba yali, “Marda nurrimi ngayangayijba Kudkanyi. Miku nganinyi walkurramirra mambuka. Ngala Kud, nyulu walkurramirra mambuka. Marda nurrimi ngayangayijba Kudkanyi, miku nganiyngkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index