Search form

Acts 5:31

31Yabimba nyuli Jisus walkurramirra mambuku Kudwanyi. Malumba bula jungku Jisus baki Kud. Nanangini Jisuswanyi nyulu janyba balki yalunbunanyi, nganinyinanyi marda jibarrinanyi. Nyulu wankamba yalunya. Nanda Jisus nyulu walkurramirra mambuka. Nyulu janyba balki yalungi, baki janyulu manjamanjamba yalungi balki yaji Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index