Search form

Acts 6:11

11Baki ngajaka yali yingkamuku yabimbiji kiji nangangi. Jayalu karu balki jangkurr Sdibinkanyi. Jujijba jayalu nangangi. Wajba yalunjali dungalanyi karunkanyi balki jangkurr nani nangangi Sdibinkanyi. Nayinda jangkurr jujakun jujijba yali, “Manku nurri nanda Sdibin karunkurri balki jangkurr Musiskanyi marda Kudkanyi.” Nani yali jujijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index