Search form

Acts 6:8

Wudumba Yali Nanda Sdibin

8Nanda Sdibin, jali yalu yarrijba, nyuli ngiruka Kudkanyi. Kunymamba nyuli kaja nganinymuku baki jibarrimuku. Yabimba nyuli ngiruka yaji marda. Maruka nyuli muwa Kudkanyi, baki yabimbayi ngiruka yaji nangangi Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index