Search form

Acts 7:19

19Yabimba nyuli kiji yalungi ngamanginkanyi wankalanyi mungkijinyi. Julanba nyuli yalunya nanangini mambukawanyi. Karu nyuli yalunya, nanamuku wankalamuku, jayalu yarrijba yalungi bardarda munjimunji. Yingijba jayalunjalu bardardamuku nyubana, baki yalungkaja janyba bardardamuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index