Search form

Acts 7:23

23Jali nyulu walkurra nganinyi, barrinani mambuka, 40 wabula kamambarra kindilkurrinyina, nyuli jilajba nanankurri yajiyurri jalili yalu jungku nangangi mungkiji. Jilajba nyuli nanankurri yajiyurri yidambiji yalunya mungkijimuku nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index