Search form

Acts 8:32

32Yanybayi mambuka nanda jangkurr jali yarrijba Yayisayawanyi najana. Nayi nyuli yarrijba wankalawanyi jangkurr Kudkanyi. ‘Nyulu barrinani jib, nanda jali yalu kuyu kurdanbikanyi. Nyulu barrinani nanda jib, jala yalu karlba nyungka. Jungkuyi karda nanda jib, jali yalu karlba nyungka. Nani barri nyuli jungku karda barrinani jib. Miku nyuli yanyba jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index