Search form

Acts 9:24

24Ngala karuyi Sul yingkawanyi. Karu nyuli nanankanyi jangkurranyi kurdanbikanyi Sul. Kudiyawanyi, nulijba jali kurdanbikanyi Sul, kurrkurrnajba yali bardawa barrikina. Wujuju marda baralala kurrkurrnajba yali nanda bardawa barrikina. Nanda barriki lukuluku Damaskus. Yabimba yali nanda barriki dungalayudinyi, wunanybala kingkarri. Kurrkurrnajba yali bardawa, Sul wudumbiji, kurdanbiji nanda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index