Search form

Acts 9:32

Jilajbayi Bida Yingkayurri Yajiyurri

32Mardunguji jilajbayi Bida yingkayurri yajiyurri baki yingkayurri yajiyurri lukuluku. Baki wanbiya nyuli barrawubarrawuna niji Lida. Jilajba nyuli nanaba yidambiji kandimuku jali yalu jungku nanaba Lida. Yidamba nyuli kandimuku nanamukunyina yajina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index