Search form

Colossians 1:21

21Wabula barri miku narriyanyi jingkijba Kud. Narri mudumbanyi nangangi. Narri jungkuyi barrinani juju nanganbunanyi. Miku narriyanyi barrinani mungkijimuku nangangi, yabimbangangi narrili kaja balki yaji. Mankumanku narringkili balkinyi yajinyi, baki yabimba narrili kaja balki yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index