Search form

Colossians 1:25

25Ngana yarrijbayi Kudwanyi, ngana nyuli yarrijba wakiwarr yalungi Krisjinmukuyngka. Baki ngana nyuli manjijba karunki yingkamuku nanganginkanyi jangkurranyi. Jala narri manku nangangi jangkurr, baki nanda kunyba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index