Search form

Colossians 1:26

26Wabula barri nyulili ngadijba nangangi jangkurr Kudwanyi. Miku nyuliyanyi karu nanankanyi jalija nyulu yabimba. Nyulili ngadijba nangangi jangkurr yurrngumba wabula barri. Ngala nanijba barri nyuli karu ngambalanya nanganginkanyi jangkurranyi. Nyuli minimba ngambalanya nanankanyi jalija nyulu yabimba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index