Search form

Colossians 1:29

29Nani ngayu wakingka kudanyu barri, karunkanyi yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi. Baki nyulu yabimbaka ngana ngiruka Jisus Krayiswanyi. Ngana yabimbaka ngiruka milidimbikanyi yalunya nangangi. Nanankardi barri yuku ngayu waki kudanyu nangangi yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index