Search form

Colossians 1:4

4Yingkamukunyi yali karu ngalinya narringi, narri kuyunkanyi nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, narri durriykanyi nangangi jangkurr yurrngumba barri. Ngalinya karuyi, narringka marukankanyi muwa marda. Baki nanankardi barri ngaliya mirnarrijba muwa narringi marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index