Search form

Colossians 1:8

8Nyuli karu ngalinya narringi, narri marukangka muwa nangangi Kudkanyi. Jungkuka nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindu, baki nanankardi barri narri marukangka muwa nangangi Kudkanyi baki yalungi yingkamukuyngka marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index