Search form

Colossians 2:1

1Janga karu narrinya. Wakingka ngayu narringi. Kudanyu ngayu wakingka narringi, baki yalungi barri jala jungku nananyina yajina Layudisiya. Wakingka ngayu kudanyu yalungi baki yingkamukuyngka, jala ngananjalimi miku jingkijba. Jungku yalu kajana yajina, nanamuku jala ngananjalimi miku jingkijba. Wakingka ngayu kudanyu yalungi marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index