Search form

Colossians 3:19

19Baki narri nganinyimuku maninganjayudi, marda ninjimi maruka muwa nganyingkanyi maninganjanyi. Marda ninjimi kudanyu maruka muwa nangangi. Marda ninjimi miku ngirrwa nangangi, miku ninjiyi daba. Marda ninjimi kudanyu lalanba nganyi maninganja yurrngumba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index