Search form

Colossians 4:4

4baki mili jangayu milidimba yalunya nangangi. Janarri ngajaka Kud ngaki, jangayu kudanyu milidimba yalunya nanganginkanyi jangkurranyi, baki jayalu jingkijba nanda jangkurr. Jalija yalu manku ngaki jangkurr nangangi baki jayalu jingkijba ngaki jangkurr nangangi marda. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index