Search form

Ephesians 1:6

6Marda ngambalimi wajba Kud kunybanyi jangkurranyi ngambalangi, yabimbangangi nyuli kunyba yaji ngambalangi, jali muningka nyulu manjijba nangangi jandanyi ngamandurri. Manjijba nyuli nangangi jandanyi ngamandurri. Manjijba nyuli nangangi jandanyi, maruka jali nyulu muwa nangangi kudanyu barri. Nanankardi barri marda ngambalimi wajba Kud kunybanyi jangkurranyi ngambalangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index