Search form

Ephesians 4:31

31Marda narringkimi kudanyu mankumanku nanginkanyi jangkurranyi ngaki. Marda narrimi miku jungku ngarrangarra muwa yingkamukuyngka. Marda narrimi miku yanyba balki jangkurr yalungi. Baki marda narrimi miku ngirra yalunya. Marda narrimi miku jungku nani.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index