Search form

Ephesians 6:24

24Ngayu ngajakangka bulanya, jabula yabimba kunyba yaji bukambijuyngka jala maruka muwa nangangi, ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi, jala maruka muwa nangangi yurrngumba barri, jala miku yalungka yangkalamba nanganbunanyi. Ngayu ngajakangka bulanya, jabula yabimba kunyba yaji yalungi. Barriwa barri, bukamba nayinda jangkurr narringi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index