Search form

Galatians 3:4

4Jala narri jalannga jungku Krisjinmuku, baki yingkamukunyi yali yabimba kaja kunyba yaji narringi, baki narri mirnarrijba muwa nanankanyi yajinyi. Miku narrimi mankuwa kuna yanka narri jungku mirnarrijba muwa nanamanji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index