Search form

Galatians 4:8

8Wabula barri, waluwa narri kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, nanamanji barri, miku narriyanyi jingkijba Kud, ngala nanamuku yijanmuku, yalu narringi mambukamuku. Nanamuku yijanmuku, miku yalu duja Kud, ngala yali narringi mambukamuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index