Search form

Galatians 5:24

24Jaliyi ngambala durrijba Jisus Krayis yurrngumba, baki miku jangambala nulijba yabimbikanyi balki yaji, ngala jangambala nulijba yabimbikanyi ngawamba nanda jala kunyba nanankanyi yuwanyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index