Search form

Galatians 5:9

9Nayinda jangkurr yalili muningka yanyba, “Jala nyulu yabimbaka damba, baki ngawamba bijal bululu nyulu yarrijbangka, baki kamu barri bukamba nanda damba bululujbangka.” Nani barri yalili muningka yanyba. Baki nani barri nanda nanamannga bijalwanyi balkiwanyi yabimbaka walkurra kiji yalungi kajanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index