Search form

Galatians 6:9

9Narri yabimbaka kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka, ngala mikujiyi balkijba yabimbikanyi kunyba yaji yalungi. Milikiyi yabimba kunyba yaji yalungi yurrngumba. Jaliyi narri yabimba kunyba nani yurrngumba, baki baku barri janyulu yabimba kunyba yaji narringi marda Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index