Search form

Hebrews 11:3

3Miku ngambaliyanyi najba Kud yabimbikurri yaji wabula kamambarra. Miku ngambaliyanyi najba Kud yabimbikurri jamba baki kanja baki bukamba yaji junu. Ngala ngambala jingkijbangka Kud, nyuli yabimba bukamba nanda yaji. Jali mikuyaji yajinyi, baki yanybayi Kud jangkurr, baki walajbayi bukamba yaji. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index