Search form

Hebrews 8:11

11Nanamanji barri mikuwali yingka yanyba yingkanyi, marda nyulimi jingkijba Kud. Mikuwali yingka yanyba yingkanyi nani barri, janganangangi yalu jingkijba bukambijunyi. Jangana yalu jingkijba bukambijunyi walkurramukunyi baki bayakardamukunyi. Jangayu ngayu yalungi Kud bukambijuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index