Search form

John 1:12

12Ngala yingkamukunyi yuku. Kandimba yali Jisus. Manku yali, baki kuyu yali nangangi jangkurr. Jingkijba yali, nyulu jandanyi nangangi Kudkanyi. Jali yalu kuyu nangangi jangkurr, baki nyuli karu yalunya jungunki kunybana yuwana Kudkanyi. Jaliyi yalu jungku kunybana yuwana Kudkanyi, baki yalu jungku barrinani jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Nani nyuli yarrijba yalunya jandanyimuku nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index