Search form

John 1:30

30Mili yanybayi Jun nayi, “Nanda jala badajbangka, nyulu nanda, yanyba jala ngayi narringi wabula. Karu ngayi narrinya nangangi wabula. Nyulu nanda walkurra mambuka, manjijba jali Kudwanyi. Nyulu nanda walkurra mambuka. Miku ngayu walkurra mambuka barrinani nyulu, jungkungangi nyuli waluwa ngaki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index