Search form

John 1:38

38Yangkalambayi Jisus, baki najba nyuli bulanya kandiwuya Junkanyi. Najbayi bulanya durriykurri bayngkani nangandu. Yanyba nyuli bulangi. Nayi nyuli yanyba, “Wanyingkanyi ngana nimbala durrijba. Wanyingkanyi.” Jananganja buli, “Milidimbawarr. Wanjawa nganyi barnda. Wanjawa janinji kuluka.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index