Search form

John 10:28

28Jangayu mili wankamba yalunya bayngkani jalija yalungka janyba. Miku jayalungka mili janyba. Mili jayalu jungku wanka yurrngumba nangandu, ngakinyina Buwakaya. Mikuwali yingkawanyi dulaba yalunya ngakinbunanyi, lalanbangangi ngayu yalunya. Mikuwali yingkawanyi dulaba yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index