Search form

John 11:15

15Ngala mirnarrijba ngayu muwa narringi, mikungangi ngayiyanyi jungku nangandu nanda waluwa jali nangka janyba. Mirnarrijba ngayu muwa narringi, najbangangi janarri yingka ngiruka yaji. Baki mili janarri kuyu ngaki jangkurr kudanyu. Barriwa ngambalaja nangandurri bayangarriji.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index