Search form

John 11:2

2Nanangini Mariwanyi, baku nyuli bindaba nanda yaji barrinani kunyba jirrki, niji nard. Baku nyuli bindaba nanda yaji nangandu nukamina Jisusnyina. Baki nambayi Jisus nukami jibarriwanyi nanganginjudinyi nyungkayudinyi. Waluwa lunjiyi buwanganja nangangi, ngala bayngkani bindabayi yaji nukamina Jisusnyina nanangini jibarriwanyi Mariwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index