Search form

John 11:24

24Jananganjayi Jisus jibarriwanyi, “Jingkijba ngayu Kud. Janyulu wankamba ngambalanya nanamanji baku barri juju. Janyulu marda walajba nanamanji ngalinginkurru buwanganjarru. Janyulu jungku wanka nangandu Kudnyina yurrngumba nanamanji baku.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index