Search form

John 11:39

39Baki jirrinybayi yalunya Jisuswanyi, “Dulabakiyi nanda dungala bardawananyi.” Ngala jananganjayi nanangini jibarriwanyi burrandinyiwanyi, “Mambuka, buwayankurru ngalingi, kili nyuli kurdan kujarrana kambana baki kujarrana. Ngujbulijbaka mankanyi nangangi. Banjawaka ngujbul kudu nangangi. Warriyaluku.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index