Search form

John 12:2

2Yundijba buli mama nangangi Jisuskanyi majukulanyi Lasariskanyi. Yundijba buli mama. Baki nanangini burrandinyiwanyi, niji Marda, nyuli wajba yalunya mamanyi. Kudukudu yali malumba jungku, Lasaris, marda Jisus, marda nanganginmuku kandimuku. Jungku yali malumba baki jarrba yali nanda mama jali wajba jibarriwanyi Mardawanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index